Bức hình được vẽ hoàn toàn bằng HTML và CSS

,lập trình web,html,css Github / @cyanharlow

HTML và CSS là 2 ngôn ngữ được sử dụng trong lập trình web, khó ai có thể nghĩ rằng nó có thể sử dụng để vẽ nên được một tấm hình với các chi tiết tỉ mỉ như thế này. Tuy nhiên một anh chàng đã làm được điều đó, hoàn toàn chỉ HTML và CSS.

  • Bài liên quan: lập trình web, html, css,