Cậu bé này là ....

,

NHỎ MÀ CÓ VÕ, CÁC BẠN ĐÙNG KHINH THƯỜNG NHỮNG NGƯỜI NHỎ HƠN MÌNH. MONG CÁC BẠN THEO DÕI MÌNH VÀ LIKE NHA . YÊU CÁC BẠN KHOA PHẠM.