Chụp ảnh kiểu này hay đấy chứ nhỉ?

,chụp ảnh,metaphoto reddit / @MakerZeph

Ảnh lồng trong ảnh, người ta gọi kiểu chụp ảnh này là Metaphoto, và cô gái này đang thực hiện lần thứ 8 cùng với Adam Savage.

  • Bài liên quan: chụp ảnh, metaphoto,