Có ai thương Sen như em, đi bán dùm, cái gì cũng bán nhé.

,

Giềng, chanh, mẻ, xả, mắm tôm, lá mơ gì gì cũng có nhé.