Cuối tuần cùng giải trí với em Gà

Em Gà và Thầy giáo

Em Gà và Thầy giáo,

cái thời học sinh  đối với tụi đượcgắn cái mác mọt sách thì tên có trong sổ đầu bài là một ác mộng, còn đối với cái tụi được mọi người ưu ái gọi cho cái tên là cá biệt thì có tên thường xuyên trong sổ đầu bài là chuyện nhỏ như ăn con zero, có vẻ Em Gà cũng thuộc dạng này rồi...