FA nó khổ vậy đấy. Đến cái thiếp mời đám cưới cũng có quyền xúc phạm.

,