Hãy là đứa bạn có tâm trước khi up hình nhau lên facebook.

,

Hỏi ý kiến đàng hoàng, cho up mới up đích thị là hành động của những đứa bạn có tâm...