Hơn cả những gì bạn biết

,ảnh hài

Bạn có biết vì sao khi một đàn ngỗng bay theo hình chữ V, một bên lại dài hơn bên còn lại?

  • Bài liên quan: ảnh hài,