Khoe hũ rượu cá nhân nào... nhanh không boss nó thoát thân.

,