Mặc dù thích uống Pepsi hơn nhưng công nhận Coca quảng cáo hay hơn :D

,quảng cáo hay,cocacola,pepsi Facebook

Thua ông nào nghĩ được ra ý tưởng này.

  • Bài liên quan: quảng cáo hay, cocacola, pepsi,