Sự thật trong cuộc sống

,suy ngẫm,tình yêu,áp lực cuộc sống Facebook

Người đàn ông không biết có một con rắn

Người phụ nữ không biết có một tảng đá

Phụ nữ không thể nhìn thấy áp lực của đàn ông.

Đàn ông không thể nhìn thấy nỗi đau của người phụ nữ.