Tôi bị bong gân, vì vậy boss nhà tôi cũng treo chân lên bàn nhằm thể hiện sự đồng cam cộng khổ

, Ảnh: reddit/@daffodil-tears