Nam thần Hoa Ngữ được yêu thích nhất

Cùng bình chọn cho nam thần mà bạn yêu thích nhất nào. Nam thần dành chiến thắng sẽ được nhắc đến cả tuần bao gồm những thông tin cá nhân từ lớn tới nhỏ trừ chuyện yêu đương không nên nhắc lại hay những bộ phim, dự án nghệ thuật đã từng tham gia.