Nam thần Hoa Ngữ được yêu thích nhất

Cùng bình chọn cho nam thần mà bạn yêu thích nhất nào. Nam thần dành chiến thắng sẽ được nhắc đến cả tuần bao gồm những thông tin cá nhân từ lớn tới nhỏ trừ chuyện yêu đương không nên nhắc lại hay những bộ phim, dự án nghệ thuật đã từng tham gia.

2,652
Bình chọn: 26
Bạn đánh giá bài viết này thế nào? Việc bạn đánh giá bài viết sẽ giúp chúng tôi biết được bài nào thực sự hữu ích.
26
đánh giá tốt