Trên máy bay, bạn khó chịu với hành vi nào nhất?

Những hành vi được xem là bình thường ở mặt đất lại làm người khác khó chịu vô cùng trên một chuyến bay. Bạn đã từng chứng kiến, từng trải qua, được nghe kể lại và khó chịu với hành vi nào nhất?