Username 13Quỳnhquỳnh
Tên 13Quỳnhquỳnh
Giới tính Nữ
Danh tiếng
0
Tổng Bài viết
2
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Cuộc sống luôn cho ta cơ hội để thay đổi - cơ hội ấy được gọi là ngày mai. Lạc quan là liều thuốc vô cùng bổ ích và chẳng hề tốn kém, hãy cùng tôi tìm kiếm những bài học lạc quan xung quanh cuộc sống này nhé. Mạnh mẽ lên những đọc giả của tôi !!!

Tham gia 2 năm trước