Username an-nhien-ab9e0
Tên Mai Văn Hoàng
Giới tính Nam
Địa chỉ Đà Nẵng
Danh tiếng
10
Tổng Bài viết
2
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Tôi luôn cho rằng : " Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân". Chỉ cần mình giỏi thì sẽ có người khác giỏi hơn mình. Chính vì vậy mà bản thân luôn tự nhủ mình phải thật cố gắng. Bởi có như vậy thì mới giỏi hơn một số ít ỏi con người trong 7,3 tỷ dân.

Trang mạng xã hội
Tham gia 2 năm trước