Username anhtrangram
Tên anhtrangram
Giới tính Nam
Danh tiếng
10
Tổng Bài viết
1
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Tham gia 5 năm trước
  • Văn hóa \"nhậu\"

    Văn hóa "nhậu"

    7 nguyên tắc giúp hình thành nên văn hóa "nhậu" Việt Nam. Đó có thể là một bàn t...

    5 năm trước
    3,507