Username aozora
Tên Kokoro
Giới tính Nam
Địa chỉ TP. Hồ Chí Minh
Danh tiếng
547
Tổng Bài viết
56
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
1
Giới thiệu

Vì gió vẫn thổi và ta phải tiếp tục sống và mơ ước dù biết ngọn gió cuộc đời không lặng bao giờ

Tham gia 6 tháng trước

Chưa có gì tại đây, bạn quay lại sau nhé!