Username bichdaole
Tên Kura Le
Giới tính Nữ
Địa chỉ Quận 7, Tp.HMC
Danh tiếng
101
Tổng Bài viết
14
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
1
Trang mạng xã hội
Tham gia 1 năm trước