Username buigiang
Tên Bright
Giới tính Nữ
Địa chỉ Hà Nội
Danh tiếng
217
Tổng Bài viết
32
Tổng Danh Sách
3
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Tham gia 2 năm trước