Username Camellia
Tên Phạm Thị Kim Loan
Giới tính Nữ
Danh tiếng
0
Tổng Bài viết
1
Tổng Danh Sách
1
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Trang mạng xã hội
Tham gia 3 năm trước
  • Sài Gòn không anh!

    Sài Gòn không anh!

    Sài Gòn đơn côi đến đáng thương, bởi vì có vài người lời yêu vừa dứt là quên Sài Gòn như đ...

    3 năm trước
    669