Username canhnguyen
Tên Nguyễn Hữu Cảnh
Giới tính Nam
Địa chỉ TP.Hồ Chí Minh
Danh tiếng
755
Tổng Bài viết
13
Tổng Danh Sách
29
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Trang mạng xã hội
Tham gia 1 năm trước