Username caroline.pham
Tên phạm phương
Giới tính Nữ
Địa chỉ Hà Nội
Danh tiếng
0
Tổng Bài viết
1
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Ngày sinh: 9/2/1996 Quê quán: Bắc Ninh Đang là sinh viên của học viện báo chí và tuyên truyền chuyên ngành Marketing và quảng cáo

Tham gia 1 năm trước