Username chuchu
Tên Lam
Giới tính Nữ
Địa chỉ TP. HCM
Danh tiếng
26
Tổng Bài viết
10
Tổng Danh Sách
1
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Đôi khi lãng mạn, nhưng bản chất vô cùng thực tế, Sống hơi điên điên bất cần một chút

Tham gia 2 năm trước