Username dain-gamer-c4b16
Tên DAIN GaMER
Giới tính Nam
Danh tiếng
5
Tổng Bài viết
5
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Một người yêu viết lách, thiết kế, quảng cáo và làm việc trong lĩnh vực sáng tạo. Thời gian rảnh thường đọc sách và dành nhiều thời gian để tạo động lực phát triển bản thân mỗi ngày

Trang mạng xã hội
Tham gia 3 tháng trước