Username dang-dinh-hao-b5c05
Tên Đặng Đình Hào
Giới tính Nam
Địa chỉ Tỉnh Hà Tĩnh
Danh tiếng
39
Tổng Bài viết
4
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Ngày sinh:24 – 09 – 1993 Giới tính: Nam giới Điện thoại: 0386372596 Email: dangdinhhao.dhv@gmail.com Địa chỉ: xã Sơn Hà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh Sở thích: Thổi sáo, làm thơ, chế các thiết bị công nghệ

Trang mạng xã hội
Tham gia 1 tuần trước