Username ĐặngNgoan
Tên Đặng Ngoan
Giới tính Nữ
Địa chỉ Bắc Ninh
Danh tiếng
0
Tổng Bài viết
2
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Là một người vui vẻ, hòa đồng, đam mê văn học và có sở thích viết lách. Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Có kĩ năng giao tiếp tốt, có khả năng giao tiếp, viết bài, dịch bài từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt và ngược lại.

Trang mạng xã hội
Tham gia 3 năm trước