Username daonguyen90
Tên Quỳnh Dao
Giới tính Nữ
Địa chỉ Sài Gòn
Danh tiếng
101
Tổng Bài viết
1
Tổng Danh Sách
10
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Ế, già, xấu và thích viết.

Tham gia 3 năm trước