Username dong-tran-4bbdd
Tên Trần Anh Đông
Giới tính Nam
Địa chỉ TP Đà Nẵng
Danh tiếng
10
Tổng Bài viết
1
Tổng Danh Sách
1
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Sinh viên ngành báo chí Đại học sư phạm Đà Nẵng,khóa 2016-2020

Trang mạng xã hội
Tham gia 2 năm trước