Username Duongduong
Tên Dương Kim Trực
Giới tính Nam
Địa chỉ Phú Yên
Danh tiếng
0
Tổng Bài viết
1
Tổng Danh Sách
2
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Tham gia 3 năm trước