Username fb474638746040656
Tên Wendy
Giới tính Nữ
Địa chỉ Đà Nẵng
Danh tiếng
270
Tổng Bài viết
29
Tổng Danh Sách
1
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
1
Giới thiệu

Thích viết lách và đi du lịch

Trang mạng xã hội
Tham gia 3 năm trước