Username fb688652517901364
Tên Nguyen Khanh Thuan
Giới tính Nam
Địa chỉ Hai Phong
Danh tiếng
10
Tổng Bài viết
0
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
1
Giới thiệu

Thích thú với sự kỳ diệu của thiên nhiên và con người

Trang mạng xã hội
Tham gia 4 năm trước