Username fb717829191697289
Tên Bùi Tư
Giới tính Nam
Địa chỉ TP. HCM
Danh tiếng
127
Tổng Bài viết
22
Tổng Danh Sách
1
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Trang mạng xã hội
Tham gia 4 năm trước