Username giang-le-vu-giang-1450e
Tên Giang Lê Vũ Giang
Giới tính Nam
Địa chỉ Hà Nội
Danh tiếng
22
Tổng Bài viết
4
Tổng Danh Sách
1
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Mình 20 tuổi rất mong muốn giao lưu tiếp thu để phát triển bản thân

Trang mạng xã hội
Tham gia 7 tháng trước

Chưa có gì tại đây, bạn quay lại sau nhé!