Username giatruyenngo
Tên GIA GIA
Giới tính Nữ
Danh tiếng
52
Tổng Bài viết
3
Tổng Danh Sách
3
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Tham gia 3 năm trước