Username giatue
Tên Cà Phê
Giới tính Nữ
Địa chỉ Gò Vấp, TP.HCM
Danh tiếng
72
Tổng Bài viết
3
Tổng Danh Sách
5
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Hakuna Matata

Tham gia 1 năm trước