Username giatue
Tên Cà Phê
Giới tính Nữ
Địa chỉ Gò Vấp, TP.HCM
Tổng Bài viết
3
Tổng Danh Sách
5
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Sinh viên ĐHKHXH&NV - 18 tuổi - sống tại TP.HCM

Tham gia 11 tháng trước