Username hoa-ban-tay-bac-c94aa
Tên Hoa Ban Tây Bắc
Giới tính Nam
Địa chỉ Điện Biên Phủ
Danh tiếng
14
Tổng Bài viết
4
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
2
Giới thiệu

Muốn đem Tây Bắc giới thiệu với bạn bè khắp 5 châu 4 biển

Trang mạng xã hội
Tham gia 1 năm trước