Username hoavien
Tên Hoa Vien
Giới tính Nữ
Danh tiếng
3219
Tổng Bài viết
451
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
15
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
27
Giới thiệu

Yêu màu mây, màu violet. Thích mùa thu dịu ngọt. Ghét mùa hè nóng bỏng.

Tham gia 1 năm trước