Username hohuy
Tên Huy Phước
Giới tính Nam
Địa chỉ Vũng Tàu
Danh tiếng
451
Tổng Bài viết
48
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
1
Giới thiệu

Thích viết lách và trải nghiệm du lịch.

Trang mạng xã hội
Tham gia 3 tuần trước
  • Trải nghiệm ở mỏ Rồng

    Trải nghiệm ở mỏ Rồng

    Mỏ Rồng, mỏ Bạch Hổ cách thành phố Vũng Tàu khoảng 145 km về phía đông nam, thuộc bể trầm...

    1 tuần trước
    308