Username hung-anh-0bd86
Tên Nguyễn Hùng Anh
Giới tính Nam
Địa chỉ 68 Tô Vĩnh Diện
Danh tiếng
2
Tổng Bài viết
8
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Nguyen Hung Anh | Position: System | Network Admin ICT Gia Lai [ +3 Year Experience | Linux, Network, Security ] Certificate [ CCDA|CCNP|LPIC-2|VCA6-NV|CEH|CEP ] Mobile: +84 913 831 832

Trang mạng xã hội
Tham gia 1 năm trước