Username huutruong
Tên Trường Huỳnh
Giới tính Nam
Địa chỉ thành phố Cần Thơ
Danh tiếng
38
Tổng Bài viết
5
Tổng Danh Sách
1
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Đam mê ca hát, du lịch, thích chó mèo, yêu sự bình yên, thích những điều giản dị

Trang mạng xã hội
Tham gia 7 tháng trước