Username huy-nguyen-nhat-38761
Tên Huy Nguyen Nhat
Danh tiếng
2
Tổng Bài viết
2
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Tham gia 2 tháng trước
 • NHỮNG CÁCH VẠC VẪN BAY

  NHỮNG CÁCH VẠC VẪN BAY

  Tôi cũng chỉ là một kiếp người may mắn tìm được an ủi từ 'Những cánh vạc bay' để nhớ về th...

  2 tháng trước
  56
 • LUẬN VỀ LIKE

  LUẬN VỀ LIKE

  facebook đang trở thành một văn hóa thời đại. Trong đó like là một sức mạnh vô cùng lớn. T...

  2 tháng trước
  47