Username huyeniris
Tên Huyền Iris
Giới tính Nữ
Địa chỉ Hà Nội
Danh tiếng
317
Tổng Bài viết
59
Tổng Danh Sách
65
Tổng Quizzes
3
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
5
Giới thiệu

Iris là sinh mệnh. Sống như một nàng công chúa, sống vui vẻ như một nàng tiên. Sống như thế bởi vì nếu chỉ còn 1 ngày để sống! Không hối tiếc lòng tốt cho đi, cũng không mong nhận lại, chỉ cần sống như thế!!! Bởi nếu lòng tốt là con người của bạn, thì được sống là chính mình sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc.

Trang mạng xã hội
Tham gia 1 năm trước