Username huynh-ta-1d737
Tên Tạ Văn Huỳnh
Giới tính Nam
Địa chỉ Sóc Sơn, Hà Nội
Danh tiếng
1
Tổng Bài viết
7
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Đam mê thể thao, văn nghệ

Tham gia 1 tháng trước