Username JunneTran
Tên Tấm
Giới tính Nữ
Địa chỉ HCM city
Danh tiếng
0
Tổng Bài viết
1
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Ăn nhiều, ngủ nhiều, nói nhiều, khóc cũng nhiều

Tham gia 3 năm trước