Username ketien
Tên Nguyễn Kế Lê Tiến
Giới tính Nam
Địa chỉ Đắc Lắc
Danh tiếng
309
Tổng Bài viết
2
Tổng Danh Sách
22
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

“Kim loại vì cứng mà hay gãy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.”

Trang mạng xã hội
Tham gia 2 tháng trước

Chưa có gì tại đây, bạn quay lại sau nhé!