Username kha-duong
Tên Dương Công Kha
Giới tính Nam
Danh tiếng
224
Tổng Bài viết
16
Tổng Danh Sách
9
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Thích nhiều thứ nhưng cuối cùng không biết mình thích gì...

Trang mạng xã hội
Tham gia 3 năm trước