Username kimsooyi
Tên Thôi Diệc Ân
Giới tính Nữ
Địa chỉ Seoul
Danh tiếng
74
Tổng Bài viết
7
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

SM trainee

Trang mạng xã hội
Tham gia 4 năm trước