Username kimteemui96@gmail.com
Tên Nguyễn Thị Mùi
Giới tính Nữ
Địa chỉ TP.HCM
Danh tiếng
5
Tổng Bài viết
2
Tổng Danh Sách
2
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Sinh viên ngành Ngôn Ngữ Học. Trường Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn -ĐHQG TP.HCM

Trang mạng xã hội
Tham gia 3 năm trước