Username kuppykun
Tên Bích Ngọc
Giới tính Nữ
Địa chỉ Hà Nội
Danh tiếng
42
Tổng Bài viết
7
Tổng Danh Sách
1
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Trang mạng xã hội
Tham gia 2 năm trước